Antibakterijske drške na kolicima

Intenzivna upotreba kolica za kupovinu u prodavnicama i supermarketima, gde idu od jedne do druge ruke, čini ih fokusom za bakterije i viruse za milione kupaca širom sveta. Naša kolica Španskog proizvođača Araven pokrenula su ideju kod ovog proizvođača da uključe inovativni tretman u ručke kompaktnih kolica Loop 100 L i Loop 160 L koje garantuju ukupno (99,99%) eliminacije bakterija, gljivica i plesni (buđi). Da bi se potvrdila efikasnost tretmana, Univerzitet u Saragosi je analizirao više od 80 različitih kolica za kupovinu u različitim trgovačkim centrima. Studija pod nazivom "Procena mikrobiološke kontaminacije kolica za kupovinu", sprovedena u aprilu 2018. godine, otkriva da su sve mikrobne populacije na drškama Aravenovih kolica za kupovinu ostale na "nedetektabilnim nivoima" nakon pet meseci stvarne upotrebe, dok "kontaminacija" na drugim kolicima je bila znatno veća ”