Korpe Shop&Roll 34l u odnosu na korpe 20l

Nielsen najprestižnija kompanija u analizi tržišta na svetu, uradila je uporedne testove uticaja na kupovinu sa našim klasičnim korpama od 20l i nešto većim Shop&Roll korpama od 34l.

Dokazano je povećanje prodaje od 18% kod korišćenja većih S&R korpi, odnosno veći broj prodatih artikala po jediničnoj kupovini od 23% kao i produženo vreme kupovine odnosno zadržavanje u objektu od 11%.

Sve ovo možete pogledati na linku:

>> VIDEO: Test agencije Nielsen