Meni
 • Automatski ulaz
  Dodatna oprema
 • Mehanički ulaz
  Dodatna oprema
 • Barijerna ograda
  Dodatna oprema
 • Gravitacione posude za rifuz
  Dodatna oprema
 • Posuda sa lopaticom
  Dodatna oprema
 • Stalak sa ramom
  Dodatna oprema
 • Ramovi A3 i A4
  Dodatna oprema

Dodatna oprema

Dodatna oprema za markete i prodavnice pokriva sve ono što je potrebno za jedan vrhunski maloprodajni ili veleprodajni objekat.

Široka paleta ovih proizvoda uključuje: vrata za ulaz/izlaz sa i bez senzora, barijere za ulaz/izlaz, gravitacione posude za rifuznu robu, stalke sa natpisima...