Meni

Magacinske platforme

Opis proizvoda

Magacinske platforme, modularne i lake za montažu, idealne za višetruka postrojenja. Zahvaljujući svojoj vijačnoj strukturi ne zahtevaju pomoć specijalnih sredstava za montažu i takođe omogućavaju podešavanja koja su često potrebna u vreme instalacije. Širok raspon dostupnih sekcija omogućava sigurnu izgradnju višespratnih mezanina i viših konstrukcija, uz dalju nadogradnju kapaciteta i više slobodnih raspona, što daje veliku prednost specifičnoj upotrebi ovih sistema.