Meni

Paletni rafovi

Opis proizvoda

Nova generaciju paletnih rafova, koja se dobija montažom samo dva osnovna elementa, okvira i greda. Jednostavnim blokiranjem i bez upotrebe vijaka, spojeva ili drugih komponenti. Okviri su vertikalni elementi konstrukcije i formirani su vertikalama, dijagonalama i poprečnim šipkama; grede su horizontalni elementi i čine oslonac paleta. Stubovi su dizajnirani za sva moguća opterećenja na paleti i za izdržljivost seizmičkih naprezanja.